Deklarasyon sa a divilge pratik konfidansyalite yo pou https://www.www.runstarbearing.com , ki posede ak opere pa Zhangzhou Runstar Bearing Manufacturing Co.; Ltd.Deklarasyon konfidansyalite sa a aplike sèlman pou enfòmasyon yo kolekte sou sitwèb sa a epi nou apresye vi prive vizitè yo.

Ou ka oblije ranpli non ou ak imel ou si ou bezwen jwenn yon quote nan men nou sou liy, An jeneral, nou itilize Enfòmasyon Pèsonèl ou bay pou bay repons nou an ak sitasyon pou demann ou an, epi nou pa vann, komès, lwe, oswa otreman pataje pou rezon maketing Enfòmasyon Pèsonèl la.

Si w gen enkyetid sou itilizasyon Done yo oswa si w gen nenpòt kesyon konsènan Deklarasyon Konfidansyalite sa a, tanpri, ezite fè m konnen, mèsi!

 

Scroll nan tèt